El primer informe PISA d'adults suspèn Espanya en matemàtiques i comprensió lectora