Nous números de revistes sobre economia de la cultura, consum i indústries culturals