L'art de la resiliència. Eduard Miralles. Editorial Cyberkaris nº 125 - Juny 2013