Rosa Comes: "Els gestors culturals hem de potenciar el privilegi de ser cruïlla"