INTERACCIÓ18 | La idea de llegat. La humanitat dels humans. María Muñoz