La crítica a les indústries culturals i creatives: un discurs obsolet?