La Marca Espanya: instrumentalització econòmica i política i homogeneïtzació i simplificació cultural