Publicat el volum 41, núm. 6 de la revista Poetics