Prescripció: triar una obra en el temps de l'abundància cultural