Franco Berardi 'De les biopolítiques culturals a l’emancipació. Reptes i estratègies de futur'