El sector del llibre tanca el primer any de pandèmia amb més lectors, però amb caigudes de vendes al voltant del 20%