Jordi Alomar, nou director del Museu de la Música de Barcelona