Les conseqüències de la pandèmia en la cultura. Premsa (Setmana de novembre 9, 2020)