El Govern crea el Cens d'Espais de Cultura Responsables