Una peça més en l’engranatge cap a la creació d’un nou paradigma igualitari