Teoria de la creativitat: eclosió, grandesa i misèria de les idees. Crònica