Projectes innovadors de coneixement científico-tecnològic. Crònica