Vells i nous espais per a la divulgació científica. Museus de ciències. Crònica