Gestió comunitària de la cultura. Conclusions Eix 3