El programa cultural de Barcelona en Comú, una oportunitat pel teixit associatiu