Polítiques culturals locals i actors implicats: reptes i obstacles