#museumnext 2013: La crisi (dels museus) com a oportunitat