Debats d'Interacció: "La sostenibilitat de la cultura: recursos públics, recursos privats"