Debats d'Interacció: "Innovació en temps de penúria"