Debats d'Interacció: "El món local i la cultura: centralitats i marginalitats"