Cristina Riera: «No podem basar la cultura només en el que són les indústries culturals»