Ciutadania, cultura i usos dels espais urbans. Entrevista a Gema Jover.