INTERACCIÓ18 | Transmissors culturals: crear consciència col·lectiva