Xavier Antich: Balanç de les polítiques culturals. Què hem guanyat i què hem perdut?