Consciència crítica i polititzada a través de l’art, la tercera opció