Nicolas Barbieri: "És important pensar en les polítiques culturals com a polítiques dels béns comuns"