Una muntanya entre llacunes (o la Thyssen revisited)