Models de gestió de taquilla

Com ha canviat el panorama de la contractació d'espectacles als espais escènics públics? La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública ha engegat un estudi que pretén recollir i processar dades sobre pràctiques i models de gestió de contractació per part dels seus espais associats davant l'augment de la fòrmula de contractació "a taquilla".

La Red preveu procesar i presentar les seves conclusions a febrer del 2013 en un informe que pretén extraure conclusions rellevants sobre l'actual panorama de la contractació d'espectacles per part dels escenaris de titularitat pública de tot el territori estatal.