Interarts continguts destacats: DRIS – Recomanacions polítiques

El projecte DRIS – Cocrear societats interculturals, finançat per Europa Creativa,  va fomentar el diàleg intercultural i va dissenyar noves narratives contra el racisme a través de processos artístics participatius amb la col·laboració d’agents socials i culturals. El projecte va ser implementat per un consorci de tres socis: Interarts a Barcelona, ECCOM a Roma, i ITZ a Berlín, des de novembre de 2020 fins a l’octubre de 2022.

Les activitats del projecte –programes de formació, tres projectes pilot internacionals i plans de mobilitat– es van centrar en el desenvolupament d’eines i oportunitats per millorar la participació cultural de les comunitats d’immigrants en risc d’exclusió.  En el marc del projecte també es van realitzar el Diccionari Intercultural, una Col·lecció de Bones Pràctiques de la UE, un e-Brochure (fullet electrònic) i unes Recomanacions polítiques.

Les Recomanacions polítiques de DRIS aborden la necessitat d’implementar enfocaments proactius per contrarestar el racisme i la discriminació amb metodologies culturals. Les recomanacions s’han publicat al final del projecte en quatre idiomes (anglès, alemany, italià i espanyol) i s’han compartit a nivell local, nacional i de la UE.


 

___________________________________________________________________________