Culture at Work Africa. El valor públic del diàleg intercultural per a la cohesió social a l'Àfrica


Culture at Work Africa
 

Culture at Work Africa, cofinançat per la Unió Europea, tenia com a objectiu donar suporta operadors i organitzacions culturals de a 15 països d'Àfrica subsahariana perquè es comprometessin activament en la promoció del diàleg intercultural i la diversitat cultural a zones urbanes i periurbanes com a motors de la inclusió social i desenvolupament humà sostenible. Això, d'acord amb l'Agenda 2063 de la UA i amb la Carta pel renaixement cultural d'Àfrica que reconeixen les arts i la cultura, però també la diversitat cultural, com a factors claus “per al desenvolupament econòmic africà, per a la resolució de conflictes i (...) la promoció de la integració”.
 

En finalitzar el projecte al 2021, Culture at Work Africa va publicar l'informe Culture at work Àfrica. El valor públic del diàleg intercultural per a la cohesió social a l'Àfrica urbana. En ell es presenten i analitzen els 33 projectes de camp als quals es va prestar suport financer, incloent-hi els seus èxits, resultats rellevants i millors pràctiques, i destacant-ne les dificultats, els principals reptes, els problemes i les lliçons apreses. Aquests projectes s'avaluen en el context dels objectius i les prioritats de l'Agenda 2063 de la Unió Africana i dels 17 ODS de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

 Com s'indica a la introducció, “la cultura és la manera com entenem les nostres vides i el sentit que li donem. La cultura sustenta els valors en els que fonamentar un desenvolupament centrat en les persones. La cultura és també participar activament en la celebració de la vida, la preservació i la renovació del patrimoni, els processos d'expressió creativa i el descobriment de la diversitat."

 

Per a més informació sobre el projecte i la publicació, si us plau consulteu la pàgina web: ww.cultureatworkafrica.nets


 


 

_____________________________________________________________________