El rol de les emocions en el disseny de museus


Aquest informe, elaborat per diferents autors del grup de treball 'Learning Museum' de la xarxa d'organitzacions de museus europeus, posa èmfasi en el rol de les emocions en el disseny de museus. Les emocions precondicionen l’aprenentatge, potencien actituds empàtiques i faciliten les experiències emocionals en els usuaris. Per tant, l’informe se centra en la importància de dissenyar museus que puguin provocar aquestes emocions en els usuaris i així poder connectar millor amb ells.

Els últims estudis de neurociència indiquen que, sense emocions, no podríem prendre decisions: és a partir d’aquest fil conductor que l’informe posa èmfasi en la necessitat que els museus tinguin en compte aquests estudis per poder elevar i promoure aquest tipus d’institucions més enllà del seu ús com a sala d’exhibicions.
 
 

Tate Modern, London | P. Mazzanti
 
 

L’informe analitza la relació entre les emocions i l’aprenentatge que té lloc als museus des de diferents perspectives. També aplica un mètode interdisciplinari per replantejar els “museus emocionals” com a espais de creació cooperativa i experimental. L’objectiu al qual es pretén arribar és l’ús de tècniques emocionals aplicades a espais per tal de motivar i estimular l’atenció i la curiositat del públic, i potenciar-ne l’aprenentatge. La primera part de l’informe se centra a presentar les emocions com a disciplina més enllà de la museística. La segona se centra a contextualitzar i a aplicar aquesta disciplina a l’àmbit dels museus, amb l’objectiu de potenciar l’experiència de l’usuari i el seu aprenentatge.


 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

Learning Museum Working Group, Mazzanti, P., i Sani, M.. (ed.) (2021). Emotions and learning in museums. NEMO

Learning Museum Working Group, Mazzanti, P., i Sani, M.. (ed.) (2021). Emotions and learning in museums. NEMO


 


 

_____________________________________________________________________