La Fundació Interarts presenta 'IA Forma'


Interarts torna, després de 10 anys, a la formació en gestió cultural, àrea en la que havia estat capdavantera durant molt de temps: Interarts i formació són paraules que han anat lligades des dels orígens de la Fundació. En col·laboració amb vàries universitats, es varen desenvolupar els primers cursos de Postgrau i Màster en Polítiques i Cooperació Cultural, que formaren a una extensa generació de gestors culturals així com a altres professionals, que ara assumeixen càrrecs de responsabilitat a aquest costat i a l’altre de l’Atlàntic i que alhora, s’han constituït com a formadors en els seus propis països.

Tanmateix, amb els anys i per raons molt diverses, la formació s’havia deixat temporalment, quedant aquesta present només en els projectes de cooperació, i no com a activitat independent.
 

En el seu darrer pla estratègic (2019-2021), la Fundació Interarts es planteja en el marc de les seves línies prioritàries i d’actuació, la importància de reforçar el posicionament de l’entitat en l’àmbit local, nacional i iberoamericà, i considera que un dels seus canals per a fer-ho possible és la formació. És per això i amb aquest propòsit que des d’Interarts llancem el programa: ‘IA Forma”.
 
 


 
 

La nostra llarga experiència en l’àmbit de la cooperació cultural internacional ens obliga a que un dels eixos temàtics de les nostres formacions, sigui la internacionalització dels projectes culturals i la cooperació amb agents d’altres països per a desenvolupar propostes comuns. També volem abordar els temes que van formant part i constituint l’agenda de la Unió Europea, donada la situació privilegiada de la Fundació com un dels agents europeus en el desenvolupament de projectes “punta de llança”, ens fa observadors i experts a la vegada, d’aquests temes que es van agendant. Estem parlant de temes com la sostenibilitat; el benestar social a través de les arts, tal i com acaba de subratllar recentment l’OMS, o de la importància dels indicadors culturals per a una bona gestió del patrimoni i dels recursos culturals, per posar alguns exemples.
 

Considerem que els professionals de la cultura, han de formar-se constantment perquè els reptes que han d’afrontar avui dia des de la gestió i la cooperació cultural, demanen nous plantejaments i consideracions. Suposa noves maneres d’entendre les problemàtiques i com abordar-les, per a encarar nous reptes d’una societat en canvi permanent. Ens trobem amb alguns temes de gran actualitat que demanen una resposta immediata, a la volta que es fa necessària la revisió de temes de llarga tradició que impliquen un nou enfoc adaptat al present.
 

Volem establir aliances amb altres institucions, empreses i associacions, per tal plantejar plegats quines formacions demanen els seus socis o usuaris i trobar la fórmula més adequada en cada cas, per adaptar la formació a les seves necessitats i reptes.
 

Si voleu contactar amb nosaltres, podeu parlar amd Elisenda Belda, a través del correu electrònic: iaforma@interarts.net o bé al telèfon d’Interarts, 934 877 022.


 


 

_____________________________________________________________________