Joan Carles Garcia Cañizares: "Hem de fer sostenible la cultura a través de l’aportació d'empreses i ciutadans"

Vídeo: Entrevista a Joan Carles Garcia Cañizares

Durada del vídeo: 10:39


Aquesta imatge substitueix el vídeo si el plugin de flash no està instal·lat
Visualitzador de vídeo flash no instal·lat

La cultura és un bé públic?

No es pot entendre cap país ni municipi sense un àmbit cultural molt potent. Des de la gastronomia fins les arts plàstiques, tot és cultura. És un dels pilars de la cohesió social al llarg de la història. Obligatòriament ha de ser un bé públic de tothom i per a tothom.

Quin paper ha de jugar el sector privat?

En els últims anys hem vist com el sector privat no ha participat amb una força suficient en l’àmbit cultural i les administracions hi han fet aportacions econòmiques molt importants. L’administració apareix en un moment determinat de la història, però abans hi havia els mecenes. Hem de treballar perquè hi hagi una llei de mecenatge. Hauríem de poder dedicar els nostres diners la cultura per decisió pròpia. És una assignatura pendent.

Quines podrien ser les polítiques públiques en els propers anys?

El que hauríem de fer és ajudar, des de l’administració, a què es treballi en tot allò on no ajuden altres sectors. La cultura està molt lligada a la formació i hi ha àmbits en què és difícil que hi hagi ajudes que no vinguin per via de l’administració, que ha de fer costat a les propostes culturals i moltes vegades ha d’arriscar. Si no treballem des de l’administració ens deixarem perdre innovacions, valors i propostes interessants.

Quins són els nous sectors culturals del segle XXI?

Els propers anys, d’entrada, ens haurem d’oblidar dels grans equipaments culturals i treballar molt perquè es puguin omplir de contingut els que ja existeixen. Hem de treballar pensant més en les persones que fan cultura que no en els equipaments.

I quant als sectors tradicionals?

Hi ha sectors que pensàvem que desapareixien, que crèiem que eren de gent gran, i han reaparegut amb força per a la gent jove. A més tenen l’avantatge que defineixen la identitat catalana. 

Es necessari estructurar el sistema cultural?

A les societats lliures està ben estructurat. Difícilment podrem projectar el país endavant si no l’estructurem millor. Es evident que hem de fer una cultura més sostenible. Hem d’aconseguir augmentar el nivell cultural de la societat i lligar-la amb l’educació i les noves tecnologies. Podem utilitzar les xarxes i les tecnologies per enriquir-nos culturalment a nivell global i local.

Es necessari el suport públic?

Hi ha projectes que obligatòriament el necessiten. Però, com? Les fundacions permeten que treballin junts els sectors privat i el públic, i en els darrers anys han crescut. La voluntat és que l’administració pugui ajudar però no sigui l’única que ho fa.

Ha de ser autosostenible, la cultura?

Serà sostenible quan aconseguim que els ciutadans decideixin què patrocinen, què paguen. A la declaració de renda pots decidir destinar un percentatge a l’església o a entitats socials, però no pots destinar una quantitat a activitats culturals. Hem d’aconseguir fer sostenible la cultura a través de l’aportació de les empreses i dels ciutadans.

Quins són els projectes culturals que troba més interessants?

Donar més importància cultural a les xarxes socials i ajudar la gent a poder crear i difondre-ho.

Existeix una cultura europea?

Sí, però és molt diversa. Quan surts te n’adones que es veu com a global, com a europea.

Joan Carles Garcia Cañizares (Barcelona, 1961), format en disseny industrial, té una llarga trajectòria professional dedicada al món local: alcalde de Tordera dels del 1995, ha estat portaveu del grup de CiU a la Diputació de Barcelona (2007-2011) i ha tingut responsabilitats dins de l’Associació Catalana de Municipis, la Federación Española de Municipios y Provincias i el Consell Comarcal del Maresme. Actualment és diputat adjunt a la Presidència de la Diputació de Barcelona i diputat de Cultura.

Des del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona ens hem proposat mantenir unes converses amb un ventall de personalitats lligades al món de la cultura que ens aportin les seves idees sobre el tema de treball a reflexionar: el valor públic de la cultura i les eines per a gestionar-la. Aquestes entrevistes ens ajudaran a anar nodrint el contingut d’aquesta edició, a reflexionar sobre nous paradigmes d’actuació, debatre models per a l’actuació cultural, presentar bones pràctiques i projectes innovadors. Les trobareu totes a l'apartat "Entrevistes".

Per poder comentar aquesta entrada heu d'estar registrat/da. Nou registre 

1
Grups de treball:
CERC