Entrevista a Jaume Casacuberta

Entrevista a Jaume Casacuberta

Durada del vídeo: 5:06


Aquesta imatge substitueix el vídeo si  el plugin de flash no està instal·lat
Visualitzador de vídeo flash no instal·lat

 

Resum de l'entrevista:

1. ¿Què és per a tu la cultura?

Tot allò que ens permet construir el nostre imaginari i conforma els nostres valors.

2. ¿Fins a quin punt la cultura és un bé públic?

Difícil d'escatir, però el que sens dubte és un bé públic és el pensament cultural.

3. En matèria cultural, què ha de fer el sector privat? I el públic?

El sector privat ha de respondre a una lògica de mercat. En canvi, el que és públic ha d'anar adreçat a garantir l'accés a la cultura, als béns culturals, sense restriccions per raons sòcioeconomiques.

4. Quins han de ser el nous pilars de les polítiques culturals?

Les polítiques culturals del present immediat s'han de recolzar en les tecnologies i en el capital social. Els sectors tradicionals de la cultura passaran a ser sectors híbrids gràcies a l'impacte de les TIC.

5. ¿Cal seguir estructurant el sistema cultura a casa nostra?

A Catalunya, la reestructuració del sistema cultural ens hauria d'ajudar a avançar en la governança i en un millor accés a la cultura.

6. ¿Què hauríem de preservar de les polítiques culturals?

Existeixen uns drets culturals que haurien de salvar, principalment el dret a la participació ciutadana. Els projectes que hauríem de garantir són els que es basen en el desenvolupament cultural comunitari.

 7. Què cal finançar i què no?

Els projectes culturals que responguin al mercat no haurien de rebre finançament o ajut públics, d'entrada, perquè el problema principal és com i qui fixa el preu.  L'altre dilema és, què s'entén per interès públic? Penso que només la ciutadania, mitjançant processos participatius, pot determinar l'interès general d'un projecte o d'una política.

8. ¿Com podem avançar en el camp del finançament?

Hem d'aconseguir que el sector privat abandoni la filantropia o l'almoina i avanci ja cap el mecenatge. Necessitem una legislació adequada que ho faci possible.

9. ¿Quina dimensió europea té la cultura?

Les identitats territorials lligades al desenvolupament econòmic haurien de ser en aquests moments els pilars d'una dimensió europea de la cultura.

Jaume Casacuberta

Ha treballat per a diferents ajuntaments, sobretot en l'àmbit de la dinamització i la gestió d'equipaments públics de sectors diversos, com ara el cultural, l'ocupacional o el comunitari, i també en equipaments especialitzats d'atenció a la infància i de joventut. Ha exercit el càrrec de cap del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Granollers des d'on va impulsar la gestió de projectes municipals singulars d'arts plàstiques i visuals, de comunicació cultural o el disseny i planificació del programa e-Cultura, entre d'altres. En l'actualitat és el Coordinador Tècnic de Centres Cívics de l'Ajuntament de Granollers. Ha coordinat el llibre Animació Sociocultural en L'Educació Social: essència i presència d'una manera de fer, editat pel CEESC, i ha publicat reflexions i articles diversos sobre el desenvolupament cultural comunitari a El retorn social de la cultura tema central d'un dels quaderns que edita  el departament d'Acció Social i Ciutadania, i a Acción cultural y desarrollo comunitario, editat per Editorial Graó. En l'àmbit de la docència, va ser codirector de la Diplomatura de Postgrau en Desenvolupament Cultural Comunitari, del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers i la Universitat Autònoma de Barcelona. Va participar en el Postgrau en Gestió de Polítiques Educatives a l&rsquoAdministració Local, de la Universitat de Barcelona Virtual, com a coautor del mòdul "Polítiques de planificació, ús i rendibilització d'equipaments i infraestructures educatives" i és docent del postgrau d'Animació Sociocultural i Desenvolupament Comunitari que imparteix l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra.

Des del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona ens hem proposat mantenir unes converses amb un ventall de personalitats lligades al món de la cultura que ens aportin les seves idees sobre el tema de treball a reflexionar: el valor públic de la cultura i les eines per a gestionar-la. Aquestes entrevistes ens ajudaran a anar nodrint el contingut d’aquesta edició, a reflexionar sobre nous paradigmes d’actuació, debatre models per a l’actuació cultural, presentar bones pràctiques i projectes innovadors.