Secondlife i les utopies postmodernes

En aquest article de Joan Mayans i Planells, antropòleg social i membre fundador de l´Observatori per a la CiberSocietat, reflexiona sobre algunes de les singularitats de Secondlife  i es proposen les arrels emocionals i experiencials com a base del seu èxit, més enllà de les seves efectives campanyes de màrqueting. Secondlife, vides paral·leles a través de la xarxa que ha estat un dels protagonistes més grans d'Internet aquests darrers anys.

Mayans i Planells, Joan, 2008, "Second life y las utopías postmodernas". A. Caro & O.Islas, 2008, Second Life. Invéntese una vida digital y conviva con ella, p. xv-xxiii. Disponible en el ARCHIVO del Observatorio para la CiberSociedad en http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=234

1 comentari

Membre inactiu

 Des del 2008, com ha canviat tot... Quin fiasco, el 2nd life. La realitat augmentada hi té res a veure?