Estadística d’arxius 2013

Sergi Mosteiro | Gabinet Tècnic. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

L’informe ofereix una panoràmica sobre la situació actual dels arxius a Catalunya i en repassa l'evolució històrica. De l’informe se n'extreuen informacions com ara que la majoria dels arxius catalans es van fundar a partir de l’any 1976, amb la necessitat de conservar, inventariar i difondre el patrimoni documental de Catalunya, i que des d’aleshores fins avui se n’ha quadruplicat el nombre, fonamentalment mitjançant l’actuació de la Generalitat i l’Administració local, fins a arribar a un total de 323 arxius, fet que situa la ràtio en un arxiu per poc més de 23.000 habitants. Amb més de 250.000 m2 de superfície i més de 1.000 km de prestatgeries, els arxius de Catalunya custodien 836 km de documentació, de la qual es van consultar més d’1,6 milions de documents.

El document també inclou dades sobre la distribució territorial del sector, infraestructura i recursos humans. A més, recull informació sobre les activitats de difusió organitzades el 2013 idades com el nombre de documents digitalitzats, la dimensió de les consultes en línia, i els nous canals de difusió i explotació de què disposen els arxivers en la seva tasca de divulgació de la memòria cultural i històrica del país.

PDF  Estadística d’arxius 2013

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris