Pour un renouveau des politiques publiques de la culture

Claude Michel ׀ Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)

Informe del CESE, òrgan consultiu del govern francès amb recomanacions per a una renovació de les polítiques culturals en perspectiva de la futura llei sobre la creació artística i l’audiovisual. L’informe té en compte el context de crisi econòmica actual que afecta als pressupostos públics i incideix en la democratització de l’accés a la creació cultural en totes les seves modalitats i formats. Les recomanacions van orientades a desenvolupar instruments innovadors de política pública al servei de la creació, estructurar el mercat de treball cultural i conciliar els instruments d’intervenció nacionals amb els de les col·lectivitats territorials i la societat civil. A escala internacional, l’informe aposta per una Europa de la cultura capaç de lluitar contra l'homogeneïtzació cultural.

L’informe formula les recomanacions següents:

  • Revitalitzar el concepte de servei públic de la cultura i assegurar un desenvolupament territorial equilibrat i en condicions d’igualtat pel que fa a la presència d’institucions culturals i d’estructures per a la creació artística.
  • Fer que totes aquelles plataformes i operadors que es beneficiïn de la difusió cultural contribueixin al finançament de la creació. L’informe es mostra a favor d’aplicar una taxa sobre els aparells connectats per tal de finançar nous formats i serveis culturals digitals que afavoreixin la diversitat cultural. L’objectiu és aconseguir una remuneració justa per als autors i creadors i fer que s’acompleixin els acords professionals establerts per llei.
  •  Estructurar el mercat laboral i l’ocupació en el sector cultural. L’informe proposa promoure l’estabilitat laboral, estructurar la negociació dels convenis col·lectius, consolidar la cobertura social dels artistes i treballadors i lluitar contra les pràctiques il·legals o abusives i la precarietat laboral i promoure la igualtat de dones i homes.
  • Facilitar l’accés la les obres i a la producció cultural, a la creació i a les pràctiques culturals. L’informe parla d’incentivar els programes educatius al llarg de tot el període escolar per formar els joves en el llenguatge audiovisual i escènic; facilitar la creació i l’intercanvi de producció cultural a internet a través del desenvolupament de plataformes públiques i de suport a serveis culturals en línia que puguin ser una alternativa a les plataformes dels grans operadors; reforçar el marc jurídic de les llicències lliures que permetin als creadors la difusió i la utilització de les seves obres i es protegeixin els drets d’autor, i fomentar les pràctiques amateurs.
  • Actuar sobre l’estructuració de les empreses culturals i fomentar noves formes de mutualització per garantir la diversitat cultural i evitar la concentració d’empreses en matèria de producció i difusió d’obres culturals.
  • Promoure una Europa de la cultura i defensar l’excepció cultural. Segons l’informe, la cultura no és una mercaderia i s’ha de mantenir al marge de les negociacions comercials internacionals. 

PDF Pour un renouveau des politiques publiques de la culture

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris