Apunts #7

Aplicaciones tecnológicas para museos en 2013 / Rodrigo Burgos
Practicando cultura (23 gen. 2013)

"Los museos se están dando cuenta de que son la llave en la apertura de la puerta del pensamiento crítico de la sociedad"

Apps per a museus: “l’art al palmell de la mà”
El blog del Museu Picasso de Barcelona (23 gen. 2013)

"Partint del fet que les institucions culturals públiques tenen el deure de posar tots el mitjans necessaris per promoure la cultura i facilitar-ne l’accés al ciutadà, l’augment de l’ús de dispositius mòbils ens ofereix una via excel·lent per avançar en aquesta direcció"

El cicle vital de la cultura / Marisol López
Missnokia (23 gen. 2013)

"Si volem l’existència d’un ecosistema cultural, cal que sumem tots, creadors, tècnics, programadors, distribuïdors, administració, comunicadors, mànagers, editors… abans que la manca de sol no acabi amb el tigre"

De les Fundacions i del paper d'allò públic en la cultura / Octavi Comeron
La fábrica transparent (28 maig 2012)

"El que cal és definir i defensar una idea d’art i de cultura que doni sentit a la implicació d’allò públic en la cultura. I això, avui en dia, hauria de passar, inevitablement, per fer esclatar el tradicional binomi públic/privat incloent-hi l’àmbit del comú"

Llibreries a les biblioteques? / Andreu Orte
Reflexions sobre periodisme, comunicació i cultura. El bloc de l’ESCACC (24 gen. 2013)

"Cada barri o districte de Barcelona té una llibreria de referència prou gran com per disposar dels llibres més demandats i, per tant, amb major rendibilitat per al llibreter. El que menys necessiten aquestes llibreries de barri és una llibreria dins la biblioteca"