De la créativité dans les modèles de financement de la culture. Proposition du Forum d’Avignon

«La culture exige un investissement personnel et financier, individuel et collectif : un engagement qui ouvre nos horizons intellectuels, une convivialité singulière faite de curiosité et de découvertes, un investissement économique pour développer les secteurs culturels et créatifs et rendre possible les projets. Le Forum d’Avignon souhaite qu’investissements culturels et productifs ne soient pas opposés, mais considérés comme créateurs de valeur, d’emplois et de lien social.» p. 9

Les mesures proposades pel Forum d’Avignon es fonamenten en una triple convicció:

 1. la cultura no és una despesa, és una inversió creadora de valor (s);
 2. la inversió pública i la inversió privada no s’oposen;
 3. cal mantenir el paper impulsor i ordenador dels poders públics.

La síntesi de les Propostes del grup d’experts són les següents:

Per valoritzar la inversió cultural com a creadora de valor(s)

 • Avaluar les inversions sobre la base de criteris econòmics i de qualitat
 • Fomentar la generació d’emprenedors culturals
 • Establir un pla general de suport a prendre la decisió d'invertir en cultura
 • Enfortir el marc regulatori- nacional i europeu-  per a la protecció de la propietat intel·lectual

Per facilitar les relacions entre emprenedors i inversors

 • Millorar la formació dels emprenedors sobre estratègia financera
 • Promoure una xarxa d’agències de desenvolupament
 • Desenvolupar un segell de certificació

Per fomentar la inversió privada en el sector cultural

 • Donar suport als “Business angels” creatius
 • Obrir els criteris d'eligibilitat
 • Fomentar el finançament cultural col·lectiu o micromecenatge
 • Revaloritzar les cooperatives
 • Fomentar el mecenatge cultural, eina d’implicació individual i social

PDF   De la créativité dans les modèles de financement de la culture

Trobareu més documents del Forum d'Avignon en el nostre catàleg