Treball de reflexió compartida sobre la qualitat democràtica des de l'àmbit cultural

Ferran FarréJordi Oliveras| Generalitat de Catalunya. Direcció General de Participació Ciutadana

Aquest informe es caracteritza en bona mesura per tres qüestions: la voluntat d'ampliar el que habitualment és assumit com a territori temàtic de la participació referint-se a cultura, la demanda d'actuacions i sensibilitat menys centrades en la via normativa a les administracions públiques, i la proposta de treballar per obrir processos que afavoreixin un major apoderament de la ciutadania en relació a la cultura.

En el primer sentit destaca, per exemple, la insistència en relativitzar les fronteres entre l'art i la cultura, considerant-ho tot com espai d'implicació de la ciutadania. Igualment, es proposa pensar en els mitjans de comunicació o l'educació com àmbits a tenir en compte quan es parla de democràcia i cultura. En el segon, s'insisteix continuadament que per treballar el tema des de l'administració cal trobar formes i estils més personalitzats, amb els riscos que això comporta. En el tercer, es proposa desplaçar l'eix de la qüestió de les relacions administració-ciutadans a la comprensió de la cultura com un sistema més equitatiu, evitant la temptació de considerar-ho tot en funció del paper de l'estat.

El document ha estat escrit i coordinar per Ferran Farré i Jordi Oliveras, fruït d'un encàrrec de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat, i després d'un parell de jornades de treball, amb diversos participants, que han estat plantejades com a metodologia fonamental per la seva el.laboració. El resultat final és plantejat com una mena de material base i sumari de temes a tractar amb més profunditat en actuacions posteriors.

A més de l'anàlisi i conclusions centrals, inclou cinc textos annexes: ‘Unes notes mínimes i una contradicció’, de Rafa Milán, ‘La participación ciudadana: procesos de emergencia política en la esfera cultural’, de Rubén Martínez, ‘La producció d'alteritat cultural’, de Sinapsis, ‘Mitjans de comunicació’, de Nando Cruz, i ‘El temps de la cultura: un temps de lleure, lliure i gens ociós’, de Ferran Farré.

PDF  Treball de reflexió compartida sobre la qualitat democràtica des de l’àmbit cultural