Politique du hip-hop: action publique et cultures urbaines

Aquest llibre és una aproximació a les polítiques culturals del hip-hop a escala municipal a França, des de la perspectiva dels agents vinculats. L’autor Loïc Lafargue Grangeneuve és investigador associat del l'Institut des Sciences Sociales du Politique (ENS Cachan - CNRS), la seva línia de recerca es entorn la institucionalització de la cultura popular urbana en l’àmbit de les polítiques culturals.

'Politique du hip-hop. Action publique et cultures urbaines' es centra en la interacció entre els representats del hip-hop (el rap, el slam, el hip-hop, el graffiti ...) i altres institucions públiques (les Direccions Regionals d’Assumptes Culturals de França -DRAC, els responsables de la política urbana i dels governs locals). La investigació, que està feta a partir d’entrevistes als diferents agents de Burdeos i Marsella, fa un recorregut sobre l’evolució del hip-hop paral·lelament a l’evolució de les polítiques públiques que l’han situat en el centre d’interès de les polítiques culturals d’àmbit municipal. L’autor considera que cal anar més enllà de legitimar el hip-hop com una mesura de pau social, alternativa a la violència urbana. Per tant, cal reconèixer el hip-hop com un art i situar-lo dins les categories de projectes culturals, en el marc de la política pública municipal. Considera el hip-hop com un exemple de democràcia cultural, com espai de pràctica artística i cultural que arrela en el territori com a canal d’expressió social, divers i no jeràrquic. Però aquest reconeixement governamental, no pot pretendre de forma instrumental, dissociar els lligams que l’expressió artística té amb una expressió política i social. Les politiques governamentals (com per exemple, la creació de competències en el camp de hip-hop o la vinculació de subsidis) pretenen atorgar-li un estatus d’art, que es pugui relacionar de tu a tu amb d’altres expressions estètiques, a canvi d’una desvinculació política i social. Aquest fenomen es veu amb desconfiança des del sector del hip hop. En conjunt l’autor aporta elements per la reflexió sobre la institucionalització d’expressions populars com el hip-hop, sobre el conflicte entre democràcia i democratització, sobre la funció social de l’art i la politització de l’art als municipis.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació