La Civilització urbana europea en un món virtual

La civilització urbana europea en un món virtual’ recull la conferència que Peter Hall va celebrar al 2008 al CCCB, en el marc del lliurament del 5è Premi Europa de l’Espai Púbic Urbà. El text ens parla de la diferència entre una ciutat de consum cultural i una ciutat veritablement creativa, una ciutat de producció cultural, la qual no es pot assolir d’un dia a l’altre.

Peter Hall catedràtic d’urbanisme a la Bartlett School of Architecture and Planning, University College London. És un dels teòrics urbans més reconeguts arreu del món. El seu llibre ‘Cities in Civilisation’ (1999) és una obra de referència en el camp de l’urbanisme. Ha estat assessor especial de planificació estratègica en successius governs dels Regne Unit i ha obtingut doctorats honorífics de diverses universitats d’Anglaterra, Suècia i el Canadà.

L’autor reflexiona entorn la forta expansió del sector creatiu i cultural, el qual ha deixat de ser el terreny de joc d’uns pocs mecenes rics per establir-se com un sector de consum de masses. En aquesta línia analitza el futur socioeconòmic de les ciutats creatives i per tant, de les classes creatives. Hall considera que la creació artística, des de la Revolució Industrial, va íntimament lligada a la innovació tecnològica. Per això, per ubicar geogràficament els escenaris –ciutats- on sorgiran els nous sectors comercials creatius, planteja que hem d’explorar-los en relació a les noves infraestructures tecnològiques, com Internet (Per exemple l’educació, la medicina o el consum en línia), per poder identificar, de forma incipient, on estaran els futurs centres econòmics de creació.

Per l’autor aquestes ciutats creatives han de treballar a llarg termini amb l’objectiu de deixar llegats culturals profunds, per aquest motiu, considera que la millor estratègia és construir infraestructures físiques per a la producció cultural paral·lelament a centres educatius per la formació.

Hem de concloure que les estratègies culturals poden ser una part d’un enfocament multifacètic de la regeneració urbana. I en moltes de les ciutats que s’estan enfrontant al repte de la transformació econòmica, aquesta podria ser l’estratègia més eficaç. (HALL (2009): 39)

 Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació