La Cultura digital, un paradigma convergente donde se unen la tecnología y la cultura

'De la digitalització de la cultura a la cultura digital' és el títol del dossier monogràfic del darrer número de la revista electrònica 'Digithum'. A través de l’anàlisi multidisciplinar elaborada per investigadors i especialistes d’arreu, el dossier ofereix una panoràmica del què s’entén per cultura digital, així com dels aspectes associats als efectes de les noves tecnologies digitals en l’àmbit de la cultura.

Atenent aquesta visió, l’article d’Aleksandra Uzelac, amb el qual es conclou el dossier, reflexiona sobre alguns dels reptes que representa per al sector cultural la convergència entre cultura i tecnologia en la sí de la societat, les oportunitats que aporta i la necessitat de trobar les línies idònies per aprofitar el seu potencial. 

Com afirma Uzelac, en tota societat les tecnologies disponibles han estat sempre un element primordial que ha permès la de creació, intercanvi, preservació i desaparició de pràctiques culturals. En un context com l’actual, la globalització i la revolució de la era de la informació han creat nous espais d’interacció per la transmissió de la informació, el coneixement i la cultura en el sí de les societats: Les tecnologies i xarxes digitals no només han esvaït les fronteres físiques i geogràfiques, sinó que també ha obert nous espais per la participació activa de la societat, que ha deixat de ser un mer consumidor espectant per ser també un actor primordial en la creació i transmissió culturals. 

Davant d’aquests trets, quin rol ha de jugar el sector cultural? El sector cultural, com generador transmissor de la memòria cultural, pot tenir en el nou entorn digital un aliat, però ha de comprendre i tenir presents els nous hàbits i costums de la població dins aquest espai digital. En l’article es cita el cas de la creació de The Commons al Flickr com un dels exemples a tenir presents, on institucions de patrimoni cultural han sabut difondre i ampliar la visibilitat de les seves col·leccions i oferint als usuaris la possibilitat d’interactuair-hi, tot completant tota aquella informació que creguin adient.

PDF  La Cultura digital, un paradigma convergente donde se unen la tecnología y la cultura