Making culture accessible : acces, participation and cultural provision in the context of cultural rights in Europe

L’estudi «Making culture accessible» encarregat pel Consell d’Europa és una visió general dels marcs jurídics i polítics europeus en matèria d’accés i participació cultural. L’autora Annamari Laaksonen és investigadora en drets culturals i coordinadora de diversos projectes a Interarts.

L’estudi fa una aproximació sobre el marc legislatiu i polític a Europa en el tema de l’accessibilitat i participació en la vida cultural. Per aquest motiu estudia aquells entorns que faciliten aquest exercici de la participació, en el marc institucional i legal internacional, com un dret cultural. En aquest sentit, l’autora considera que per participar en cultura cal un entorn propici i un marc legal que ofereixi una base sòlida per la protecció dels drets d’accés i participació cultural com a element fonamental de la democràcia. 

Un cop exposats aquests plantejaments fa un recull d’experiències concretes de diferents països europeus. Per acabar, dedica un capítol als impactes culturals,  l’autora fa una proposta per elaborar indicadors per mesurar com s’aborden els drets culturals en l’àmbit de la política. En aquest sentit Laaksonen reflexiona a escala local o regional sobre l’aplicació dels drets culturals i fa un reconeixement a les associacions cultural i organitzacions de la societat civil pel seu important paper, al fer possible l’accés a la cultura. L’autora conclou amb un conjunt de recomanacions per millorar la política pública en l’àmbit de la participació i accés cultural. Per una banda, considera que cal una aproximació entre l’àmbit de la gestió cultural i l’àmbit normatiu i legislatiu. En segon lloc, cal fer més visibles les experiències concretes per generar més intercanvi. En tercer lloc, elaborar estadístiques més acurades. En quart lloc, cal incloure temes de drets humans en l’àmbit de l’educació cultural. I per finalitzar planteja la necessitat de tenir instruments legals per fer el seguiment. Un conjunt de recomanacions a tenir en compte per fer la cultura més accessible.

Podeu llegir una entrevista a l’autora al Labforculture.