Generación global

Obra publicada pels sociòlegs Ulrich Beck  i Elisabeth Beck-Gernsheim on es planteja la necessitat d'una mirada global del subjecte social per tal d'interpretar sociològicament els processos, fenòmens i conflictes en el terreny local. Pels autors, en la recerca social predomina encara la mirada circumscrita a les fronteres dels estats-nació, concepte creat al segle XIX que topa amb la realitat social que es dibuixa avui en un món interconnectat. Entre d'altres processos, la mobilitat demogràfica, el turisme, el sorgiment de la consciència ecològica, el terrorisme, els drets humans o les grans corporacions de capital, dibuixen l'àmbit d'experiència i acció de la generació global emergent. Imatges, valors, successos, xarxes, anhels, símbols i marques s'han difós i es difonen mundialment a través dels mitjans de comunicació, el turisme, la immigració, la publicitat, la indústria o el comerç. Pels autors cal una visió més cosmopolita enfocada a la simultaneïtat i interrelacioni els condicionaments, els influxos i els desenvolupaments estatals i internacionals, locals i globals, per tal de comprendre les situacions existencials, les orientacions i les formes d'actuació de la generació de joves que creixen en aquest marc globalitzat. Els autors es proposen en aquesta publicació construir el concepte de generació global per tal de dotar-nos d'un nou prisma amb el que mirar el nostre present social.

BECK, Ulrich; BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. Generación global. Barcelona: Paidós, 2008. 94 p. 

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació